กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถามของตัวชี้วัดฯ ติดต่อ 0 2202 3957, 0 2202 4025
กรณีระบบมีปัญหาใช้งานไม่ได้ ติดต่อ 092-6193822
กรณีลืมรหัสผ่าน ติดต่อ 097-0362749 หรือ Email : w-support@diw.mail.go.th
สำหรับโรงงานที่ต้องการสมัครใช้บริการ คลิก สมัครใช้บริการ